Verdernogiets Producties
_Workshop Boederijdieren:

Door een echte boer word een klein stalletje gecreeerd op het schoolplein waar de klassen gezammelijk of in groepjes kunnen deelnemen aan de workshop. Waarin alles over de dieren op een luchtige manier word uitgelegd. De dieren nodige zeker uit om te knuffelen met een educatief luchtje.